Werkwijze

Werkwijze

Is er een klik? En denken we iets voor elkaar te kunnen betekenen?
 Dan wordt na het eerste gesprek vrijblijvend een offerte gemaakt. Besluit u met Geen laken maar Deken in zee te gaan? Dan wordt, afhankelijk van de opdracht, een plan van aanpak opgesteld. Zodat helder is wat we wanneer en op welke manier van elkaar kunnen verwachten.
Een opdracht onderbrengen bij Geen laken maar Deken betekent:

  • flexibiliteit in zowel aard en omvang van de opdracht, als locatie van de werkzaamheden en benodigde capaciteit;
  • samenwerking op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid;
  • heldere verwachtingen over en weer;
  • het nakomen van afspraken;
  • communicatie in openheid en dialoog.

Kortom, een samenwerking waarvan u zegt: dat doen we nog eens!